Produkter

Trading

Her har du mulighed for at investere via automatisk køb og salg i en bred vifte af kryptovaluta. De er nøje udvalgt af Cyroinvest og handles via  Cyroinvest’s Trading Technology. Investeringen er spredt over flere kryptovalutaer for at øge sikkerheden.

Fast Beholdning

Her kan du investere langsigtet i Bitcoin. Værdien af investeringen følger kursen på Bitcoin en til en. Ændringer i kursen vil altså direkte påvirke værdien af investeringen.

Læs mere

Cyroinvest Trading Technology er automatiseret handel med kryptovaluta, baseret på traditionelle handelsmetoder. De brugte metoder er testet grundigt af Cyroinvest for egne midler.

Denne løsning foretager automatisk handler i forskellige krytovalutaer hvilket udjævner volatiliteten i markedet. Dette mindsker risikoen ved investeringen og øger sandsyngligheden for et højt afkast over tid.

Ved valg af denne løsning opgøres afkastet løbende hvert d. 1 i måneden og Cyroinvests honorar er fast uanset investeringsperioden.

Hver måned vil du modtage en rapport der viser en oversigt over de investerede midler og deres aktuelle markedsværdi.

Omkostninger

Opstartsomkostning er min. 4% af det investerede beløb. Beløbet fratrækkes den værdi der overføres til investering i beholdning af kryptovaluta. Dette gebyr dækker blandt andet de omkostninger Cyroinvest har i forbindelse omveksling af Kundens indskud af fiat-valuta til en beholdning af kryptovaluta.

Opstartsomkostninger svarer til minimum DKK 4.000,00 omregnet til værdi i kryptovaluta påinvesteringstidspunktet. Dette gøres da Cyroinvest modtager kundens investering direkte i kryptovaluta via Coinify. Da beløbet er minimum DKK 4.000,00 indebærer det at hvis der investeres mindre end DKK 100.000,00, vil opstartsomkostningen overstige de 4 %.

Afslutningsomkostning
Cyroinvest pålægger ingen årlige gebyrer. Afslutningsvis modtager kunden sit resterende indskud plus 75 til 90 procent af det opnåede afkast. Cyroinvest modtager altså mellem 10 og 25 procent af det opnåede afkast af Kundens investering. Dette udgør Cyroinvests betaling for den investeringspleje der er foretaget i investeringens løbetid. Dette betyder også, at Cyroinvests indtjening er fuldt ud afhængig af Kundens opnåede afkast.

Ved afslutning af investeringsperioden pålægges yderligere et administrationsgebyr på 4 % eller minimum DKK 4000,00 af det totale beløb kunden står til at modtage fra Cyroinvest. Basis for denne beregning er altså kundens investering plus 75 % af det opnåede afkast af Kundens investering. Dette 4% gebyr dækker blandt andet de omkostninger Cyroinvest har i forbindelse omveksling af Kundens beholdning af kryptovaluta til fiat-valuta.

De samlede afslutningsomkostninger udgør minimum DKK 4.000,00.

Læs mere

Her følger værdien af investeringen kursen på Bitcoin. Ændringer i kursen på Bitcoin vil altså direkte påvirke værdien af investeringen.

Ved valg af denne løsning optimerer vi sikkerheden af din kryptovaluta – dine coins bliver opbevaret offline med backup i Cyroinvests bankboks. Dette gør at din wallet ikke kan hackes.

Din investering bliver stående fast i Bitcoin indtil du vælger at opsige investeringsaftalen.

Hver måned vil du modtage en rapport der viser en oversigt over de investerede midler og deres aktuelle markedsværdi.

Omkostninger

Opstartsomkostning er min. 4% af det investerede beløb. Beløbet fratrækkes den værdi der overføres til investering i beholdning af kryptovaluta. Opstartsomkostningerne svarer til minimum DKK 4.000,00 omregnet til værdi i kryptovaluta på investeringstidspunktet. Dette gebyr dækker blandt andet de omkostninger Cyroinvest har i forbindelse omveksling af Kundens indskud af fiat-valuta til en beholdning af kryptovaluta. Dette betyder, at hvis der investeres mindre end DKK 100.000,00, vil opstartsomkostningen overstige de 4 %.

Afslutningsomkostning
Cyroinvest pålægger ingen årlige gebyrer. Afslutningsomkostning udgør mellem 10 og 25 procent af det opnåede afkast. Afslutningsomkostningerne udgør Cyroinvests betaling for det arbejde der er foretaget i investeringens løbetid. Dette betyder også, at Cyroinvests indtjening er fuldt ud afhængig af Kundens opnåede afkast.

Ved afslutning af investeringsperioden pålægges yderligere et administrationsgebyr på 4 % eller minimum DKK 4000,00 af det totale beløb kunden står til at modtage fra Cyroinvest. Basis for denne beregning er altså kundens investering plus 75 % af det opnåede afkast af Kundens investering. Dette 4% gebyr dækker blandt andet de omkostninger Cyroinvest har i forbindelse omveksling af Kundens beholdning af kryptovaluta til fiat-valuta.

De samlede afslutningsomkostninger udgør minimum DKK 4.000,00.

Få rådgivning til at vælge den rigtige løsning for dig

Kontakt mig på am@cyroinvest.dk eller  69 155 155

De bedste hilsner, Anders

Cyroinvest ApS
Applebys Plads 7
1411 København K
CVR. 39790394
Kontakt os
+45 69 155 155
kontakt@cyroinvest.dk
Følg os på Linkedin
gtag('config', 'UA-152017488-1');