Produkter

Trading

Her har du mulighed for at investere i en bred vifte af kryptovaluta. De er nøje udvalgt af Cyroinvest og handles via  Cyroinvest’s Trading Technology. Investeringen er spredt over flere kryptovalutaer for at øge sikkerheden.

Selvvalgt beholdning

Her kan du vælge følgende kryptovaluta: Bitcoin. Her følger værdien af investeringen kursen på Bitcoin. Ændringer i kursen vil altså direkte påvirke værdien af investeringen.

Læs mere

Cyroinvest Trading Technology er automatiseret handel med kryptovaluta, baseret på traditionelle handelsmetoder. De brugte metoder er testet grundigt af Cyroinvest for egne midler.

Denne løsning kan både øge beholdningen af kryptovaluta direkte, og samtidigt få glæde af kursstigninger i kryptovalutaen.

Ved valg af denne løsning opgøres afkastet løbende hvert d. 1 i måneden og Cyroinvests honorar er fast uanset investeringsperioden.

Hvert kvartal vil du modtage en rapport der viser en oversigt over de investerede midler og deres aktuelle markedsværdi.

Omkostninger

Opstartsomkostning er min. 4% af det investerede beløb. Beløbet fratrækkes den værdi der overføres til investering i beholdning af kryptovaluta. Dette gebyr dækker blandt andet de omkostninger Cyroinvest har i forbindelse omveksling af Kundens indskud af fiat-valuta til en beholdning af kryptovaluta.

Opstartsomkostninger svarer til minimum DKK 4.000,00 omregnet til værdi i kryptovaluta påinvesteringstidspunktet. Dette gøres da Cyroinvest modtager kundens investering direkte i kryptovaluta via Coinify. Da beløbet er minimum DKK 4.000,00 indebærer det at hvis der investeres mindre end DKK 100.000,00, vil opstartsomkostningen overstige de 4 %.

Afslutningsomkostning
Afslutningsvis modtager kunden 75 % af det opnåede afkast af Kundens investering. Cyroinvest modtager altså 25 % af det opnåede afkast af Kundens investering. Dette udgør Cyroinvests betaling for den investeringspleje der er foretaget i investeringens løbetid. Dette betyder også, at Cyroinvests indtjening er fuldt ud afhængig af Kundens opnåede afkast.

Ved afslutning af investeringsperioden pålægges yderligere et administrationsgebyr på 4 % eller minimum DKK 4000,00 af det totale beløb kunden står til at modtage fra Cyroinvest. Basis for denne beregning er altså kundens investering plus 75 % af det opnåede afkast af Kundens investering. Dette 4% gebyr dækker blandt andet de omkostninger Cyroinvest har i forbindelse omveksling af Kundens beholdning af kryptovaluta til fiat-valuta.

De samlede afslutningsomkostninger udgør minimum DKK 4.000,00.

Læs mere

Her følger værdien af investeringen kursen på Bitcoin. Ændringer i kursen vil altså direkte påvirke værdien af investeringen.

Ved valg af denne løsning optimerer vi din investering ved køb, salg, genkøb og gensalg med henblik på profit optimering på din samlede investering. Investering sker manuelt.

Hvert kvartal vil du modtage en rapport der viser en oversigt over de investerede midler og deres aktuelle markedsværdi.

Ved valg af denne løsning betaler du først for varetagelsen af din investering, når du får dit afkast og investering udbetalt. Du skal som kunde vælge, om du ønsker en investeringsperiode på henholdsvis 1, 2, 3, 4, 5 år eller derover. Dit valg af investeringsperiode, vil påvirke hvor meget du afslutningsvist skal betale til Cyroinvest ApS for at have investeret dine midler.

Omkostninger

Opstartsomkostning er min. 4% af det investerede beløb. Beløbet fratrækkes den værdi der overføres til investering i beholdning af kryptovaluta. Opstartsomkostningerne svarer til minimum DKK 4.000,00 omregnet til værdi i kryptovaluta på investeringstidspunktet. Dette gebyr dækker blandt andet de omkostninger Cyroinvest har i forbindelse omveksling af Kundens indskud af fiat-valuta til en beholdning af kryptovaluta. Dette betyder, at hvis der investeres mindre end DKK 100.000,00, vil opstartsomkostningen overstige de 4 %.

Afslutningsomkostning 
Ved investeringsperiode på 5 år eller derover betales 10 % af det opnåede afkast til Cyroinvest.
Ved investeringsperiode på 4 år betales 12,5 % af det opnåede afkast til Cyroinvest.
Ved investeringsperiode på 3 år betales 15 % af det opnåede afkast til Cyroinvest.
Ved investeringsperiode på 2 år betales 17,5 % af det opnåede afkast til Cyroinvest.
Ved investeringsperiode på 1 år betales 20 % af det opnåede afkast til Cyroinvest.

Dette udgøre Cyroinvest betaling for det arbejde der er foretaget i investeringens løbetid. Dette betyder også, at Cyroinvest indtjening er fuldt ud afhængig af Kundens opnåede afkast.

Få rådgivning til at vælge den rigtige løsning for dig

Kontakt mig på am@cyroinvest.dk eller  69 155 155

De bedste hilsner, Anders

Cyroinvest ApS
Applebys Plads 7
1411 København K
CVR. 39790394
Kontakt os
+45 69 155 155
kontakt@cyroinvest.dk
Følg os på Linkedin
gtag('config', 'UA-152017488-1');