Sådan gør vi det nemt at investere

Trading

Her har du mulighed for at investere via automatisk køb og salg i en bred vifte af kryptovaluta. De er nøje udvalgt af Cyroinvest og handles via internt udviklede algoritmer. Investeringen er spredt over flere kryptovalutaer for at øge din sikkerhed.

Fast Beholdning

Her kan du investere langsigtet i kryptovaluta. Værdien af investeringen følger kursen på f.eks. Bitcoin en til en. Ændringer i kursen vil altså direkte påvirke værdien af investeringen.

Kontakt_mini

Jeg vil gerne kontaktes

Læs mere

Produktet består af automatiseret handel med kryptovaluta, baseret på kvantitativ analyse. De brugte metoder er testet grun- digt af Cyroinvest for egne midler. Løsningen foretager automatisk handler i forskellige kryptovalutaer, hvilket udjævner volatilite- ten i markedet. Det mindsker risikoen ved investeringen og øger sandsynligheden for et højt afkast over tid.

Ved valg af denne løsning opgøres afkastet når du vælger at op- sige investeringsaftalen. Cyroinvests honorar er fast uanset in- vesteringsperiodens længde.

Hver måned vil du modtage en rapport, der viser en oversigt over de investerede midler og deres aktuelle markedsværdi.

Omkostninger

  • Opstartsomkostninger 2,25 %
  • Løbende pr. måned 0,1 %
  • Afslutningsomkostninger af opnået afkast 10-20 %
  • Afslutnings administration 2,25 %

 

Opstartsomkostning er min. 2.25% af det investerede beløb. Beløbet fratrækkes den værdi der overføres til investering i beholdning af kryptovaluta. Dette gebyr dækker de omkostninger Cyroinvest har i forbindelse omveksling af Kundens indskud af fiat-valuta til en beholdning af kryptovaluta. Opstartsomkostningerne svarer til minimum DKK 2.250,00 omregnet til værdi i kryptovaluta på investeringstidspunktet. Dette gøres da Cyroinvest modtager kundens investering direkte i kryptovaluta via Coinify.

Løbende omkostninger:
Der foreligger månedlige omkostninger i procent på 0.1%, svarende til Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) på 1.2%, som betales sidste dag i hver investerings måned. Beløbet beregnes ud fra beholdningens værdi på den sidste dag i måneden. Basis for denne beregning er den aktuelle saldo på kundens konto, altså kundens investering plus 100 % af det opnåede afkast af Kundens investering. Dette udgør Cyroinvests betaling for den investeringspleje der er foretaget i investeringens løbetid. 

Afslutningsomkostning:
Afslutningsvis modtager kunden 80 % af det opnåede afkast af Kundens investering. Cyroinvest modtager altså 20 % af det opnåede afkast af Kundens investering. Dette udgør Cyroinvests betaling for den investeringspleje der er foretaget i investeringens løbetid. Dette betyder, at Cyroinvests indtjening er delvist afhængig af Kundens opnåede afkast.

Ved afslutning af investeringsperioden pålægges yderligere et administrationsgebyr på 2.25 % eller minimum DKK 2.250,00 af det totale beløb kunden står til at modtage fra Cyroinvest. Basis for denne beregning er udbetalingsbeløbet – altså kundens aktuelle indestående minus 20 % af det opnåede afkast af Kundens investering. Dette 2.25% gebyr dækker de omkostninger Cyroinvest har i forbindelse omveksling af Kundens beholdning af kryptovaluta til fiat-valuta.

Læs mere

Din investering bliver stående i din ønskede kryptovaluta, indtil du vælger at opsige investeringsaftalen.

Hver måned vil du modtage en rapport, der viser en oversigt over de investerede midler og deres aktuelle markedsværdi.

Omkostninger

Overblik:

  • Opstart: 4%
  • Performance: 10-20 %
  • Afslutning: 4%


Opstartsomkostning er 4% af det investerede beløb, dog min. 4000 dkk. Beløbet fratrækkes den værdi der overføres til investering i beholdning af kryptovaluta. Opstartsomkostningerne svarer til minimum DKK 4.000,00 omregnet til værdi i kryptovaluta på investeringstidspunktet. Dette gebyr dækker blandt andet de omkostninger Cyroinvest har i forbindelse omveksling af Kundens indskud af fiat-valuta til en beholdning af kryptovaluta. Dette betyder, at hvis der investeres mindre end DKK 100.000,00, vil opstartsomkostningen overstige de 4 %.

Afslutningsomkostning
Cyroinvest pålægger ingen årlige gebyrer. Afslutningsomkostning udgør mellem 10 og 25 procent af det opnåede afkast. Afslutningsomkostningerne udgør Cyroinvests betaling for det arbejde der er foretaget i investeringens løbetid. Dette betyder også, at Cyroinvests indtjening er fuldt ud afhængig af Kundens opnåede afkast.

Ved afslutning af investeringsperioden pålægges yderligere et administrationsgebyr på 4 % eller minimum DKK 4000,00 af det totale beløb kunden står til at modtage fra Cyroinvest. Basis for denne beregning er altså kundens investering plus 75 % af det opnåede afkast af Kundens investering. Dette 4% gebyr dækker blandt andet de omkostninger Cyroinvest har i forbindelse omveksling af Kundens beholdning af kryptovaluta til fiat-valuta.

De samlede afslutningsomkostninger udgør minimum DKK 4.000,00.

Kunde udtalelser

Kunde udtalelser om Investeringer i kryptovaluta

“Jeg valgte i 2020 at investere hos Cyroinvest. Folkene i Cyroinvest giver en god og nærværende service. Og da de selv investerer på lige fod med kunderne, ved jeg at de arbejder nat og dag for at give mig det bedste afkast, i et super svært markedet. Man kan altid ringe og få en god og åben snak.“

- Jeppe

Sælger
Kunde udtalelser om Investeringer i kryptovaluta

“Cyroinvest er gode til at forklare kryptomarkedet på en forståelig måde, og så er deres teknologi medvirkende til at sikre min investering.”

- Simon

Smedemester
Kunde udtalelser om Investeringer i kryptovaluta

“Jeg har anvendt Cyroinvest siden starten af 2020 og har oplevet yderst flot afkast, ligesom firmaet har en professionel tilgang til kundeservice. Min invester- ing er i trygge hænder.”

- Michael

Entreprenør

Få rådgivning til at vælge den rigtige løsning for dig

Kontakt mig på am@cyroinvest.dk eller  69 155 155

De bedste hilsner, Anders

Cyroinvest ApS

Applebys Plads 7
1411 København K

CVR. 39790394

Kontakt os

+45 69 155 155
kontakt@cyroinvest.dk

Følg os på Linkedin og Facebook

gtag('config', 'UA-152017488-1');