Products

A: Trading

Din mulighed for at investere via automatisk køb og salg i en bred vifte af kryptovaluta.

De er nøje udvalgt af Cyroinvest via statistisk analyse og handles ved hjælp af vores internt udviklede algoritmer.

Investeringen er derfor ikke bundet direkte til markedet, men afkastet kommer i stedet af de udførte handler.

Investeringen er spredt over flere kryptovalutaer for at øge din sikkerhed.

Vi anbefaler dette produkt hvis du er interesseret i handel og en investering, der kan give højere afkast end markedets udvikling.

Du vil få adgang til et personligt dashboard, hvor du altid kan følge dine investerede midler og deres aktuelle markedsværdi.

More

Ved valg af denne løsning handles der løbende imellem en række forskellige kryptovalutaer via Cyroinvests automatiserede algoritmer. Det endelige afkast opgøres når du vælger at opsige investeringsaftalen. Cyroinvests honorar er fast uanset investeringsperiodens længde.

Du vil få adgang til et personligt dashboard hvor du altid kan følge dine  investerede midler og deres aktuelle markedsværdi.

Expenses

 • Opstart: 0%
 • Vekslegebyr: 2.25%
 • Løbende pr. måned 0,1%
 • Afslutning: 27% af afkast
 • Afslutnings vekslegebyr: 2,25%

 

Opstart er gratis. 

Hos Cyroinvest gør vi det nemt at komme i gang – derfor er oprettelse hos os gratis og vil altid være det.

Veksling fra fiat valuta til krypto koster 2.25% af det investerede beløb. Beløbet fratrækkes den værdi der overføres til investering i beholdning af kryptovaluta. Dette gebyr dækker de omkostninger Cyroinvest har i forbindelse med omveksling af kundens indskud af fiat-valuta til en beholdning af kryptovaluta. Opstartsomkostningerne svarer til minimum DKK 2.250,00 omregnet til værdi i kryptovaluta på investeringstidspunktet. Dette gøres da Cyroinvest modtager kundens investering direkte i kryptovaluta via Coinify.

Løbende omkostninger:
Der foreligger månedlige omkostninger i procent på 0.1%, svarende til Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) på 1.2%, som betales sidste dag i hver investerings måned. Beløbet beregnes ud fra beholdningens værdi på den sidste dag i måneden. Basis for denne beregning er den aktuelle saldo på kundens konto, altså kundens investering plus 100% af det opnåede afkast af Kundens investering. Dette udgør Cyroinvests betaling for den investeringspleje der er foretaget i investeringens løbetid.

Afslutning:
Afslutningsvis modtager kunden 80-90% af det opnåede afkast – ikke af den samlede investering. Cyroinvest modtager altså 27% af det opnåede afkast af Kundens investering. Dette udgør Cyroinvests betaling for den investeringspleje der er foretaget i investeringens løbetid. Dette betyder, at Cyroinvests indtjening er direkte afhængig af Kundens opnåede afkast.

Ved afslutning af investeringsperioden pålægges yderligere et vekslegebyr på 2.25% eller minimum DKK 2.250,00 af det totale beløb kunden står til at modtage fra Cyroinvest. Basis for denne beregning er udbetalingsbeløbet – altså kundens aktuelle indestående minus 27% af det opnåede afkast af Kundens investering. Dette 2.25% gebyr dækker de omkostninger Cyroinvest har i forbindelse omveksling af Kundens beholdning af kryptovaluta til fiat-valuta.

Det endelige beløb udbetales direkte til kundens bankkonto.

B: Fast Beholdning

Din mulighed for at lave langsigtede investeringer i kryptovaluta. Værdien af din investering er bundet direkte til markedet en-til-en. Ændringer i markedet vil derfor direkte påvirke værdien af din investering.

Vi hjælper dig med at udvælge kryptovalutaer baseret på dine ønsker, og din risiko-profil for at opbygge dit personlige portfølge.

Vi anbefaler dette produkt hvis du søger en stabil og langsigtet investering, samt vil have fuld gennemsigtighed over sammensætningen af dit portfølge.

Din investering bliver stående i din ønskede kryptovaluta, indtil du vælger at opsige investeringsaftalen.

Du vil få adgang til et personligt dashboard, hvor du altid kan følge dine investerede midler og deres aktuelle markedsværdi.

More

Your investment will remain stationary in your desired cryptocurrencies until termination of the agreement. You will have access to a personal dashboard in which you can check the status and market value of your investment at any time.

Du vil få adgang til et personligt dashboard hvor du altid kan følge dine  investerede midler og deres aktuelle markedsværdi.

Expenses

  • Opstart: 0%
  • Vekslegebyr: 2.25%
  • Løbende pr. måned 0,1%
  • Afslutning: 27% af afkast
  • Afslutnings vekslegebyr: 2,25%

   

  Opstart er gratis. 

  Hos Cyroinvest gør vi det nemt at komme i gang – derfor er oprettelse hos os gratis og vil altid være det.

  Veksling fra fiat valuta til krypto koster 2.25% af det investerede beløb. Beløbet fratrækkes den værdi der overføres til investering i beholdning af kryptovaluta. Dette gebyr dækker de omkostninger Cyroinvest har i forbindelse med omveksling af kundens indskud af fiat-valuta til en beholdning af kryptovaluta. Opstartsomkostningerne svarer til minimum DKK 2.250,00 omregnet til værdi i kryptovaluta på investeringstidspunktet. Dette gøres da Cyroinvest modtager kundens investering direkte i kryptovaluta via Coinify.

  Løbende omkostninger:
  Der foreligger månedlige omkostninger i procent på 0.1%, svarende til Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) på 1.2%, som betales sidste dag i hver investerings måned. Beløbet beregnes ud fra beholdningens værdi på den sidste dag i måneden. Basis for denne beregning er den aktuelle saldo på kundens konto, altså kundens investering plus 100% af det opnåede afkast af Kundens investering. Dette udgør Cyroinvests betaling for den investeringspleje der er foretaget i investeringens løbetid.

  Afslutning:
  Afslutningsvis modtager kunden 80-90% af det opnåede afkast – ikke af den samlede investering. Cyroinvest modtager altså 27% af det opnåede afkast af Kundens investering. Dette udgør Cyroinvests betaling for den investeringspleje der er foretaget i investeringens løbetid. Dette betyder, at Cyroinvests indtjening er direkte afhængig af Kundens opnåede afkast.

  Ved afslutning af investeringsperioden pålægges yderligere et vekslegebyr på 2.25% eller minimum DKK 2.250,00 af det totale beløb kunden står til at modtage fra Cyroinvest. Basis for denne beregning er udbetalingsbeløbet – altså kundens aktuelle indestående minus 27% af det opnåede afkast af Kundens investering. Dette 2.25% gebyr dækker de omkostninger Cyroinvest har i forbindelse omveksling af Kundens beholdning af kryptovaluta til fiat-valuta.

  Det endelige beløb udbetales direkte til kundens bankkonto.

In 2020 I chose to invest with Cyroinvest. The people in Cyroinvest provides a good and attentive service. As they themselves invest along with the customers on equal footing, I know they work tirelessly day and night to provide the best profit in a super difficult market. One can always call them for an open and honest dialogue about the investment.
– Jeppe, Sælger

“Cyroinvest er gode til at forklare kryptomarkedet på en forståelig måde, og så er deres teknologi medvirkende til at sikre min investering.”
– Simone, Smedemester

I've used Cyroinvest since beginning of 2020 and have received an extremely nice return on investment. In addition the company has a very professional attitude towards customer service. My investment is in safe hands.
– Michael, Entreprenør

Cyroinvest ApS

Applebys Plads 7
1411 København K

CVR. 39790394

Kontakt os

+45 69 155 155
kontakt@cyroinvest.dk

Follow us at Linkedin and Facebook  Linkedin  og Facebook

gtag('config', 'UA-152017488-1');
en_GB